Preskocit navigáciu


VYHLADÁVANIE

Kalendár udalostí

Predchádzajúci mesiac Nasledujúci mesiac
Február 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    

Základňa stacionárnych komunikačných a informačných systémov Trenčín


Poslanie

Základňa stacionárnych komunikačných a informačných systémov (ZaSKIS) zabezpečuje prevádzku a servis komunikačných, informačných, bezpečnostných systémov a ich služieb v prospech OS SR na podporu Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky, hlavného miesta velenia ozbrojených síl a spojenie operačnej úrovne pre pozemné sily, vzdušné sily, ako aj pre sily výcviku a podpory, v čase bezpečnosti, pohotovosti a bojovej pohotovosti prostredníctvom stacionárnych komunikačných a informačných systémov (S-KIS).

Základňa stacionárnych KIS je podriadená Generálnemu štábu OS SR.

Oddelenie plánovania, výcviku, pohotovosti a BoPo

Oddelenie plánovania, výcviku, pohotovosti a BoPo (OddPVPaBoPo) je organizačná zložka na plnenie úloh v oblasti plánovania činnosti a nasadzovania ZaSKIS. Je určená na výkon systémových činností spojených s komplexným zabezpečovaním zložitých úsekov a agend. Oddelenie riadi náčelník oddelenia, ktorý je priamo podriadený náčelníkovi štábu ZaSKIS.

Oddelenie plánovania, výcviku, pohotovosti a BoPo plní najmä tieto úlohy:

 • zodpovedá za spoločný výcvik vojsk, za prípravu a organizáciu cvičení, za systém hlásení operačnej pripravenosti, za spracovanie dokumentov v oblastiach operácií a výcviku,
 • zodpovedá za pohotovosť, bojovú pohotovosť, mobilizačnú a operačnú pripravenosť ZaSKIS,
 • zodpovedá za plánovanie, riadenie, kontrolnú činnosť, riadenie útvarovej zmeny v základni.

Oddelenie bezpečnosti a ochrany informácií

Oddelenie bezpečnosti a ochrany informácií je odborným orgánom veliteľa pre zabezpečenie ochrany utajovaných skutočností v rámci Základne stacionárnych KIS. Na jeho odbornom riadení sa podieľa Bezpečnostný úrad MO SR. Oddelenie riadi náčelník oddelenia BOI, ktorý je priamo podriadený veliteľovi ZaSKIS.

Oddelenie logistiky

Oddelenie logistiky je orgánom veliteľa pre plánovanie a riadenie logistickej podpory Základne stacionárnych KIS. Má právo vydávať záväzné odborné nariadenia pre všetkých príslušníkov základne. Oddelenie zabezpečuje plánovanie, organizovanie, riadenie, evidenciu a vykonávanie logistickej podpory základne. Oddelenie riadi náčelník oddelenia logistiky, ktorý je priamo podriadený náčelníkovi štábu základne je nadriadeným všetkým príslušníkom oddelenia.

Skupina personálnej podpory

Skupina personálnej podpory (ďalej len „SkPeP“) je orgánom veliteľa ZaSKIS pre zabezpečenie personálnej práce s profesionálnymi vojakmi a zamestnancami ZaSKIS. Poskytuje veliteľovi ZaSKIS odborné informácie a odporúčania v oblasti personálnej práce a predkladá návrhy na riešenie zistených nedostatkov v oblasti personálnej práce. Činnosť skupiny riadi náčelník skupiny PeP, ktorý je priamo podriadený náčelníkovi štábu ZaSKIS.

Finančno-ekonomická služba

Finančno-ekonomická služba je organizačná zložka na plnenie úloh v oblasti finančno-ekonomických procesov ozbrojených síl v rozsahu pôsobnosti ZaSKIS. Činnosť služby riadi náčelník finančno-ekonomickej služby, ktorý je priamo podriadený veliteľovi ZaSKIS.

Odbor služieb KIS

Odborne riadi všetky organizačné zložky, ktoré sa podieľajú na zabezpečení prevádzky a rozvoja stacionárnych komunikačných a informačných systémov (S-KIS) a služieb. Je vrcholným orgánom v oblasti odborného riadenia S-KIS. Zodpovedá za vykonávanie centrálneho riadenia S-KIS, realizuje zákonné normy na zabezpečenie služieb KIS. Plánuje zahraničné aktivity v pôsobnosti Základne stacionárnych KIS a spracováva podklady potrebné na ich uskutočnenie. Odbor riadi náčelník OdbSlKIS, ktorý je priamo podriadený veliteľovi.

Odbor služieb KIS plní najmä tieto úlohy:

 • riadenie prevádzky komunikačných a informačných systémov a služieb,
 • vypracovanie plánov spojenia a prevádzkových smerníc, pre plánovanie a zabezpečenie centrálnych platieb za služby a servis KIS s celorezortnou pôsobnosťou.

Odbor infraštruktúry KIS

Odbor infraštruktúry KIS je odborným orgánom veliteľa pre zabezpečenie prevádzky a servisu komunikačných systémov, elektromagnetickej koexistencie a výkonu frekvenčnej služby, vypracovanie plánov spojenia a prevádzkových smerníc, pre riadenie výstavby, modernizácie a realizácie schválených projektov rozvoja KS. Odbor riadi náčelník odboru IKIS, ktorý je priamo podriadený veliteľovi ZaSKIS.

Odbor infraštruktúry KIS plní najmä tieto úlohy:

 • zabezpečenie nepretržitej a bezporuchovej prevádzky, výstavby a správy rezortnej telekomunikačnej siete (RTS), rezortnej dátovej siete (RDS), stacionárnej rádioreleovej siete (SRRS) a stacionárnej rádiovej siete (SRS),
 • zabezpečuje prevádzku a správu IKT v HDC, MDC a distribuovaných dátových centrách,
 • zabezpečuje prevádzku a správu CMS,
 • zabezpečenie elektromagnetickej koexistencie (EMC) v súčinnosti s odborom komunikačných a informačných systémov a frekvenčného manažmentu sekcie modernizácie a infraštruktúry MO SR,
 • zabezpečenie územnej ochrany v oblasti územného plánovania a investičnej výstavby s cieľom zabezpečenia ochrany prevádzky objektov a zariadení KS ozbrojených síl,
 • zabezpečuje kontrolnú činnosti na zariadeniach technologickej infraštruktúry DC a MDC,
 • zabezpečuje podporu pri opravách a profylaktike technologickej infraštruktúry DC a MDC, vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok technických zariadení, aktualizačná príprava podľa VŠEOB 21-2,
 • zabezpečenie vytyčovania trás zemných káblov, zameriavanie porúch, merania a opravy zemných káblov, rozširovanie a opravy ŠK, opravy optického vedenia, obhliadky a rekognoskácie priestorov pre výstavbu infraštruktúry.

Odbor informačných systémov

Odbor informačných systémov je organizačná zložka na plnenie úloh v oblasti prevádzky informačných systémov a pre riadenie výstavby, modernizácie a realizácie schválených projektov rozvoja IS. Odbor riadi náčelník OddIS, ktorý je priamo podriadený veliteľovi ZaSKIS a po odbornej línii náčelníkovi odboru riadenia služieb KIS.

Odbor informačných systémov plní najmä tieto úlohy:

 • zodpovedá za implementáciu a prevádzku rezortných informačných systémov,
 • zodpovedá za realizovanie zmien v už implementovaných moduloch,
 • metodicky riadi prácu používateľov IS, rieši problémy spojené s odbornými činnosťami v jednotlivých modulov IS,
 • podieľa sa na vývoji nových web aplikácií, prevádzke aplikácií,
 • zabezpečuje správu elektronickej pošty a adresárových služieb v rezorte.

Odbor informačnej bezpečnosti

Odbor informačnej bezpečnosti je organizačná zložka základne na plnenie úloh v oblasti bezpečnosti KIS pre zabezpečenie správy a projektov informačnej bezpečnosti. Odbor riadi náčelník OdbIB, ktorý je priamo podriadený veliteľovi ZaSKIS a po odbornej línii náčelníkovi odboru riadenia služieb KIS.

Odbor informačnej bezpečnosti plní najmä tieto úlohy:

 • vykonáva centrálne riadenie IB KIS,
 • vykonáva zabezpečenie bezpečnosti rezortnej telekomunikačnej siete (RTS), rezortnej dátovej siete (RDS), stacionárnej rádioreleovej siete (SRRS) a stacionárnej rádiovej siete (SRS),
 • vykonáva bezpečnosť komunikačných a informačných systémov (KIS) a jednotlivých podsystémov v nadväznosti na systémy používané v štátoch NATO,
 • zabezpečuje uplatňovanie zákonných noriem, zásad bezpečnostných politík KIS a IB a odborných nariadení v oblasti bezpečnosti a ochrany a IB v prevádzkovaných KIS,
 • zabezpečuje dodržiavanie platných normatív a bezpečnostných štandardov v budovaných projektoch IB,
 • plní odborné úlohy projektoch IB v oblasti rozvoja KIS,
 • odborne riadi všetky organizačné zložky, ktoré sa podieľajú na zabezpečení bezpečnosti a ochrany informácií a IB KIS.

 

Skočiť na menu
Share