Veliteľské zhromaždenie veliteľa ZaSKIS


Veliteľské zhromaždenie veliteľa ZaSKIS V utorok 21. marca 2017 privítal na svojom veliteľskom zhromaždení veliteľ Základne stacionárnych KIS plukovník Ing. Peter Schvarcbacher svojich priamych podriadených k zhodnoteniu výcvikového roku 2016. Pozvanie na toto zhromaždenie prijal aj náčelník Odboru BOIaKIS ŠbPO GŠ OS SR plukovník Ing. Ľubomír Gorelčík. Hlavnou témou zhromaždenia bolo vyhodnotenie plnenia úloh základne v predchádzajúcom výcvikovom roku.

Veliteľ ZaSKIS vo svojom vystúpení oboznámil zúčastnených so splnenými hlavnými úlohami a následne vyhodnotil aktivity základne po jednotlivých oblastiach. Dôraz prikladal na úspešnosť cvičení konaných v roku 2016, šetrenie rozpočtu v oblasti informatizácie OS SR a zavádzanie novej výzbroje (komunikačných a informačných technológií). V neposlednom rade zhodnotil prevádzku a rozvoj jednotlivých systémov v uplynulom roku a vymenoval podporné ciele a priority v zmysle strategického hodnotenia obrany. Záverom poďakoval príslušníkom základne, nadriadenému stupňu a jednotlivým zložkám, ktoré participovali na úlohách základne.

Ako ocenenie za prácu vykonanú v priebehu výcvikového roka odovzdal veliteľ základne kapitánovi Ing. Jánovi Fabovi pamätný odznak tretieho stupňa náčelníka GŠ.

O slovo tiež jednotlivo požiadali náčelník štábu a náčelníci odborov, ktorí vo svojich vystúpeniach detailnejšie zhodnotili prácu svojich odborov a vyjadrili potrebu pokračovania zodpovednej práce a plnenia úloh v oblasti KIS najmä v súvislosti s pripravovanými zmenami v OS SR.

Popoludňajšia časť veliteľského zhromaždenia pokračovala príhovorom plukovníka Ing. Ľubomíra Gorelčíka, ktorý informoval zúčastnených o aktuálnych zmenách týkajúcich sa nasaditeľných KIS, zmenami vo svete noriem, doktrín a štandardov v súvislosti s členstvom v NATO a s novou koncepciou pre mechanizovanú brigádu. To všetko v zmysle Akčného plánu týkajúceho sa stacionárnych a nasaditeľných KIS v jeho pôsobnosti.

Veliteľské zhromaždenie ukončil veliteľ základne opätovným poďakovaním za vzájomnú spoluprácu a spoločne s náčelníkom odboru BOIaKIS ŠbPO GŠ OS SR poprial všetkým prítomným veľa zdravia, spokojnosti v rodine a úspechov na pracovisku vo výcvikovom roku 2017.


foto1foto1

Autor: kpt. Ing. Richard Podoba , Foto: kpt. Ing. Richard Podoba - Dátum: 23.03.2017
Čítanosť: 1310
Verzia pre tlač

Skočiť na menu